Nämä 6 asiaa olemme oppineet julkishallinnon pilvihankkeista

Valtiovarainministeriö kannustaa julkishallinnon organisaatioita siirtymään mahdollisuuksien mukaan pilvipalveluihin. Lainsäädäntö laahaa kuitenkin usein teknologian kehityksen perässä, ja organisaatioille voi olla epäselvää, mitä dataa ja tehtäviä pilvipalveluun voidaan siirtää.

Onkin aivan ymmärrettävää, että joissakin organisaatioissa pilvisiirtymä edistyy hitaasti. Me Nordcloudilla olemme auttaneet lukuisia julkisen sektorin organisaatioita hyödyntämään pilven tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä tekstissä käymme läpi, miten julkishallinnon siirtymistä pilvipalveluun voidaan edistää ja miten esteitä voidaan poistaa.

Mitkä kolme tekijää saavat julkishallinnon organisaatiot siirtymään pilvipalveluihin?

Digitaaliset kokemukset

Käyttäytymisen, vuorovaikutuksen ja viestintätapojen muutokset ovat mullistaneet toimintaa kaikilla sektoreilla. Suomalaiset vaativat laadukkaita digitaalisia kokemuksia kaikilta toimijoilta. Niinpä myös julkisen sektorin on voitava tarjota skaalautuvia ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka toimivat kaikissa laitteissa, myös matkapuhelimissa.

Joillakin viranomaisilla, kuten verohallinnolla tai poliisilla, sähköiset palvelut ovat jo hyvällä mallilla, toiset taas parhaillaan testaavat ja kehittävät eri ominaisuuksia.

Tietoturva

Tietoturva on julkishallinnon turvallisen modernisoinnin a ja o. Se on olennaisen tärkeää, kun otetaan huomioon, miten paljon virastoissa käsitellään henkilötietoja ja muuta arkaluonteista dataa. Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan henkilötietoja ja muita salassa pidettäviä tietoja ei saa tallentaa julkipilveen. Me tunnemme nämä vaatimukset perin pohjin ja pystymme auttamaan eri virastoja löytämään juuri heille sopivimman ratkaisun.

Olemme auttaneet organisaatioita laatimaan digitaalisia väistösuunnitelmia geopoliittisten tilanteiden varalta ja varmistamaan, että julkipilvessä olevat palvelut toimivat myös kriisien ja muiden odottamattomien tapahtumien yhteydessä.

Laatu ja luotettavuus

Laatu ja luotettavuus ovat aina merkittävä huolenaihe, kun ajatellaan julkisten palvelujen mittakaavaa ja tärkeyttä. Yhtenäiset, helppokäyttöiset, luotettavat ja toimintavarmat palvelut ovat tärkeitä, jotta viranomaiset voivat säilyttää kansalaisten luottamuksen myös verotuksen, terveydenhuollon, tunnistamisen ja kuljetusten kaltaisilla keskeisillä aloilla.

Julkipilvessä ylläpidettävät palvelut vaativat vain vähän manuaalista työtä, ja virheet voidaan havaita ja korjata nopeasti.

Mitkä ovat julkishallinnon IT-tiimien mielestä kolme tärkeintä pilvipalvelua puoltavaa tekijää?

Enemmän ketteryyttä

Yksityisen sektorin tavoin julkishallinto haluaa saada oman osansa pilvipalvelun hyödyistä. Monet tiimit kuitenkin tarvitsevat kumppania varmistamaan optimaaliset ja turvalliset ratkaisut, jotka on automatisoitu toiminnan tehokkuuden kannalta parhaalla tavalla. Virastot, joissa pilvipohjaisten sovellusten kehitystyössä ollaan jo pitkällä, saattavat tarvita tukea tietyille instansseille, jotta yhtenäisten digitaalisten palvelujen tarjoamisessa tarvittava nopeus, ketteryys ja skaalautuvuus saadaan realisoitua.

Yksi asiakkaistamme kehitti esimerkiksi sovelluksen, johon palveluntoimittaja tarjosi hyvin toimivia pilvinatiiveja palveluja. Tiimi tarvitsi kuitenkin tukea automatisointiin ja suojauskäytäntöihin, jotta palvelut voitiin ottaa käyttöön pilvessä mahdollisimman tehokkaasti.

Parempi integrointi

Organisaatioissa saattaa olla käytössä vanhanaikaisia datakeskuksia ja vain muutama pilveen siirretty palvelu, kenties jokunen Azure-infrastruktuurin instanssi. Tämä voi johtaa hajanaisiin ja aikansa eläneisiin järjestelmiin, tekniseen velkaan ja tiedon siiloutumiseen.

Niinpä uusien palvelujen tarjoaminen sekä dataa, infrastruktuuria tai tietosuojaa koskevien vaatimusten täyttäminen voi aiheuttaa paljon päänvaivaa. Asiakkaan pilviympäristön nykykartoitukset sekä korjaavat toimenpiteet voivat auttaa tiimejä pääsemään turvallisesti alkuun uuden, integroidun pilviympäristön käytössä.

Kattava tietoturva

Pilvipalvelulla on tietoturvan näkökulmasta lukuisia etuja, ja me autamme julkishallinnon organisaatioita rakentamaan turvallisiksi suunniteltuja pilviympäristöjä. Datan tai sovellusten ylläpito pilvessä eliminoi fyysisten palvelimien tai laitteiden häiriötilanteisiin tai käyttökatkoksiin liittyvät riskit, ja tietoturvaloukkausten lähteet on pilvipalvelussa helppo eristää ja poistaa.

Varmuuskopioinnin ansiosta datasta ja sovelluksista on aina useita versioita tallennettuina eri palvelimiin, joten yksittäiset häiriötilanteet eivät aiheuta suurta vahinkoa.

Saatavilla on myös helppokäyttöisiä valvontatoimintoja ja työkaluja, joilla pääsyä pilvessä isännöityihin alustoihin ja dataan voidaan rajoittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi datan käytön ja tiedostojen jakamisen seuranta, aikaan perustuva käytön rajoittaminen ja monivaiheinen tunnistautuminen.

Me autamme sinua pääsemään alkuun – tai jatkamaan siitä, missä olet nyt

Arvioinnista toteutukseen– parhaisiin käytäntoihin perustuva pilvistrategia Suomen julkiselle sektorille

Authors
Johanna Hautamäki
Ari Kuusisto
Johanna HautamäkiEngagement Director
Ari KuusistoEngagement Director
Categories
Cloud MigrationCloud SkillsData Estate ModernisationImplementing CloudSecuring CloudUncategorized

Get in Touch.

Let’s discuss how we can help with your cloud journey. Our experts are standing by to talk about your migration, modernisation, development and skills challenges.

Ilja Summala
Ilja Summala LinkedIn
CTO
Ilja’s passion and tech knowledge help customers transform how they manage infrastructure and develop apps in cloud.