Näin pääset alkuun julkishallinnon pilvihankkeissa – Tämän olemme oppineet

Meille on tärkeintä madaltaa pilvipalveluun siirtymisen kynnystä ja auttaa julkishallinnon toimijoita siirtymän toteutuksessa. Siksi olemme laatineet suunnitelman, jossa ei pyritäkään kaikenkattavaan siirtymiseen kerralla, sillä se ei ole julkishallinnon organisaatioille paras vaihtoehto.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä monien julkishallinnon tiimien kanssa ja tavanneet lukuisia pilvipalveluista kiinnostuneita. Usein pilvipalveluun kuitenkin liittyy monia oletettuja esteitä ja väärinkäsityksiä, joten työssä ei päästä alkuun.

Kehittämässämme mallissa siirretään aluksi huolellisen, mutta aikataulullisesti nopean arvioinnin jälkeen 1-2 sovellusta nopeasti pilveen, jotta voimme todentaa, miten siirtyminen onnistuu ja mitä se tulee maksamaan. Samalla saamme lisää tietoa teknisistä ja organisaatiokohtaisista tekijöistä, organisaatiotiimit oppivat lisää pilvipalveluista, ja voimme laatia faktoihin pohjautuvan, täysimittaisen toimintasuunnitelman.

Mitä prosessiin kuuluu?

Prosessi alkaa asiakkaan nyky-ympäristön teknisellä kartoituksella, jossa arvioidaan ympäristön pilvivalmiutta. Sen pohjalta tehdään pilotti (Proof of Concept, POC) yhdellä tai kahdella sovelluksella. Lopputuloksena saat näyttöön perustuvan business casen kokonaiskustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi sekä suositellun migraatiostrategian.

Koko prosessin ideana on testata pilvipalvelua turvallisesti, ei toimia arvailujen varassa.

  1. Arviointi

Teemme aluksi ympäristöstä nopean arvion, joka perustuu vakiintuneeseen ja hyväksi havaittuun menettelytapaan ja joka antaa kokonaiskuvan organisaation nykyisen infrastruktuurin ja sovellusvalikoiman tilasta. Eri työkaluilla tehtävässä arvioinnissa paneudutaan muun muassa kustannusten optimointiin, tietoturvaan, toimintoihin, suorituskykyyn ja luotettavuuteen.

  1. Soveltuvuusselvitys

Arvion pohjalta tehdään pilott iyhdelle tai kahdelle sovellukselle. Pilottiin liittyvään testaamiseen menee pari viikkoa, ja sen jälkeen voimme laatia yleiskuvan organisaation tarpeita vastaavan pilvipalvelun hyödyistä.

Siirrämme toisin sanoen pari sovellusta valittuun julkipilveen ja osoitamme siitä saatavat hyödyt, jotta voit näyttää vihreää valoa kaikkien tehtävien nopealle siirtämiselle. Tärkeää on testata pilvipalvelua turvallisesti, ei toimia arvailujen pohjalta.

Mitä saadaan tulokseksi?

  1. Näyttöön pohjautuva business case – jotta asiakas saa näkyvyyden pilvipalveluiden käytön kokonaiskustannuksista ja arvopotentiaalista.
  2. Strategiasuositus, jossa painopisteenä ovat alkuvaiheen hyödyt ja jatkuva optimointi. Näin pilvipalveluun siirtyminen sujuu nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja jatkuva prosessista oppiminen maksimoi hankkeesta saatavan arvon.

Onko se turvallista?

Ymmärrämme, että tietoturvaan liittyvät huolet voivat estää organisaatioita siirtymästä pilvipalvelun käyttöön, ja tällaiset huolet voivat saada tiimit epäröimään siirtymistä arviointivaiheesta eteenpäin.

Muun muassa seuraavat kysymykset ovat yleisiä:

  • Mitä datallemme tapahtuu arvioinnin aikana?
  • Rikommeko tietosuojasäädöksiä?
  • Mitä arvioijat oikeastaan tekevät? 
  • Noudattaako prosessi julkista sektoria koskevia säädöksiä?

Meillä on vastaukset näihin kysymyksiin. Voit luottaa siihen, että arviointiprosessimme on turvallinen ja kaikkien säädösten mukainen. Tietoturva ja -suoja eivät vaarannu, vaan huomioimme pääsyä, verkon käyttöä ja laitteita koskevat säädökset joka vaiheessa.

Pystymme toisin sanoen tekemään arviointeja myös suojatuissa ympäristöissä, olipa kyse luokitellusta, luokittelemattomasta, rajoitetusta tai salassa pidettävästä datasta.

Me autamme sinua pääsemään alkuun – tai jatkamaan siitä, missä olet nyt

Arvioinnista toteutukseen– parhaisiin käytäntoihin perustuva pilvistrategia Suomen julkiselle sektorille

Authors
Johanna Hautamäki
Ari Kuusisto
Johanna HautamäkiEngagement Director
Ari KuusistoEngagement Director
Categories
Cloud MigrationCloud SkillsData Estate ModernisationImplementing CloudSecuring CloudUncategorized

Get in Touch.

Let’s discuss how we can help with your cloud journey. Our experts are standing by to talk about your migration, modernisation, development and skills challenges.

Ilja Summala
Ilja Summala LinkedIn
CTO
Ilja’s passion and tech knowledge help customers transform how they manage infrastructure and develop apps in cloud.