Strategic Ways to Cut Cloud Spend

Suomen julkishallinnon siirtymä pilveen

Markkinatutkimus 2022 | Amazon Web Services ja kumppaniekosysteemi

Lataa raportti

Amazon Web Services (AWS) ja sen palveluita tarjoavat kumppanit, kuten Nordcloud, toteuttivat loppuvuodesta 2022 markkinatutkimuksen, jossa selvitettiin pilvisiirtymää julkisella sektorilla.

Tässä raportissa avataan julkisen sektorin toimijoiden ajatuksia pilven ja datan hyödyntämisestä

Manufacturing

Data ja sen hyödyntäminen

Mikä on datan hyödyntämisen kypsyystaso julkisen sektorin organisaatioissa ja mitkä ovat yleisimmät esteet datan tehokkaammalle hyödyntämiselle?

Build cloud foundation

Julkipilven käyttöön liittyvät tavoitteet ja siirtymisen esteet ja hyödyt

Mitä ajatuksia julkisella sektorilla on julkipilven käytön eduista ja mitä huolia siihen liittyy?

Pilvikumppanin ja -alustan valintaan vaikuttavat tekijät

Mitkä ovat avaintekijät pilvialusta- ja pilvikumppanivalinnassa?

Lataa raportti ja löydä vastaukset yllä oleviin kysymyksiin!